ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU xin thông báo Lịch học chính thức năm học 2017 – 2018 sẽ bắt đầu từ ngày 6/9/2017, thứ 4. Nhà trường xin thông báo để giáo viên và sinh viên nhà trường có kế hoạch sắp xếp và di chuyển phù hợp.

Phòng đào tạo.