51

Sinh viên được thử thách trong một thiết kế tổng thể nhận diện thương hiệu. Sinh viên được rèn luyện một quy trình chuyên nghiệp ngay từ lúc này, làm tiền đề cho đồ án tốt nghiệp và công việc sau này.

52

Sinh viên được thử thách trong một thiết kế tổng thể đồ họa đa phương tiện. Sinh viên được rèn luyện một quy trình chuyên nghiệp ngay từ lúc này, làm tiền đề cho đồ án tốt nghiệp và công việc sau này.

53

Sinh viên được trải nghiệm quá trình làm việc thực tế tại các công ty chuyên nghiệp hàng đầu về thiết kế tại Việt Nam.

vitrine-design-graphique5

Sinh viên có thể lựa chọn thiết kế các sản phẩm thuộc các lĩnh vực thiết kế khác nhau làm đề tài tốt nghiệp của mình. Mỗi sinh viên phải đảm đương hoàn thành một đề tài và phải trình bày quá trình nghiên cứu và sáng tạo trong hồ sơ thiết kế của mình.