Lớp bồi dưỡng năng khiếu

Để đảm bảo chất lượng đầu vào và nguyện vọng của các thí sinh chưa có điều kiện dự thi các môn năng khiếu. Nhà trường sẽ tổ chức bồi dưỡng môn năng khiếu, thời gian học 15 ngày, bắt đầu học từ ngày 5/6/2018 (học miễn phí), sau đó sẽ kiểm tra bài vẽ (vẽ mỹ thuật) và phỏng vấn. Để đảm bảo kế hoạch học, đề nghị các thí sinh đăng ký học tại Trường hoặc qua điện thoại, số máy 02462930465; 0975152714 (gặp cô Ninh).   Đăng ký ngay