TP. Hà Nội
Số 88 Đường Mạc Thái Tổ, Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
024 6293 0465
auad@edu.vn

TP. Hồ Chí Minh
Nhà thực hành – Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 05 Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh.
028.6686.3956  |  0909.235.100
auad@edu.vn
www.auad.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/AUADGraphic