Open day 2016 – Let’s go

Thời gian khai mạc triển lãm: 9h00 - 12h00 ngày 25/06/2016. Địa điểm: Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Á Châu - Tổ 60, Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.