Tuyển sinh

/Tuyển sinh

TUYỂN SINH 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2019 (Hotline: 02462930465; 0975152714) I. Thông tin chung về trường Địa chỉ: Cơ sở đào tạo chính hiện nay: Trường Bồi dưỡng cán bộ Giáo dục Hà Nội, số 36 đường Mạc Thái Tổ, Nam Trung Yên, Cầu Giấy – Hà Nội Website: www. [...]

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG

      HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU  THÔNG BÁO            XÉT TUYỂN BỔ SUNG HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (KHÓA VI) NĂM 2018 Từ ngày 21/8 đến ngày 15/9/2018 Trường Đại học  Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu, tiếp tục  xét tuyển bổ sung vào 03 ngành: Thiết kế [...]

Thông báo điểm chuẩn

THÔNG BÁO  ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 ( Xét theo phương thức kết quả THPT và Học bạ) Căn cứ vào Hồ sơ ĐKXT của các thí sinh đã nộp. Hội đồng tuyển sinh, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu, thông báo điểm chuẩn vào Trường, cụ thể [...]

Thông báo điểm xét tuyển sinh năm 2018

THÔNG BÁO ĐIỂM XÉT TUYỂN  – NĂM 2018 Căn cứ vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 và kết quả thi năng khiếu của các thí sinh ở các Trường có cùng ngành đạo tạo và từ tình hình thực tế về tuyển sinh của Trường. Hội đồng tuyển sinh, Trường Đại học [...]

Tuyển sinh 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2018 (Hotline: 02462930465; 0904116648) Thông tin chung về trường Địa chỉ: Cơ sở đào tạo chính hiện nay: Trường Bồi dưỡng cán bộ Giáo dục Hà Nội, só 36 đường Mạc Thái Tổ, Nam Trung Yên, Cầu Giấy - Hà Nội Website: www. auad.edu.vn; Email: auad@edu.vn Điện thoại: 02462930465 Trình độ đào [...]

Thông báo tuyển sinh đợt 1 – năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU                                                                       THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA V - NĂM 2017 I. Thông tin chung: - Trình độ đào tạo:  Đại học. - Phương thức đào tạo: Đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Thời gian học [...]

Tư vấn tuyển sinh 2017

Tư vấn tuyển sinh Địa chỉ: Tầng 3, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội Đường Mạc Thái Tổ, Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04 6293 0465 Email: info@auad.edu.vn Website: www.auad.edu.vn